کلیپ یوتیوب نمونه درمان ژنژیویت و پریودنتیت با فوتو داینامیک تراپی PDT با لیزر

کانال یوتیوب بهترین دندانپزشک اصفهان دکتر حسین برجیان

کلیپ یوتیوب نمونه درمان ژنژیویت و پریودنتیت با فوتو داینامیک تراپی PDT با لیزر

درمان ژنژیویت و پریودنتیت با فوتو داینامیک تراپی PDT با لیزر
بیمار خانم جوانی با مشکل التهاب و خونریزی از لثه و ژنژیویت مقاوم به درمان، با وجـود جرمگیری های قبلی و درمـان SRP تـوسط همکـاران دیگـر، کنترل نشده بود و توسط متخصص پریو به مرکـز تخصصـی لیــزر دندانپزشکی نجم ارجاع گردید.
روند درمانی : پس از معاینات بالینی و رادیوگرافیک و با تشخیـص عـدم نیـاز بـه جـراحی لثـه ، پروتکل PDT فوتوداینامیک تراپی انجام گردید. در این روش ماده خاصی از نوع فوتوسنسی تایزر به داخل شیار لثه ای تزریق و چکانده می شود و با طول موج، تـوان و دوزیمتـری خاص طبق پروتکل ، یا فـایبـر اپتیک PDT در شیـار لثـه ایی ، مورد تابش فوتونی قرار می گیرد.
مدت بیماری : تعداد جلسات درمان :
11 جلسـه ظـرف 6 مـاه می باشد کــه ممکن است برای maintenance نیاز به تکرار هر سه ماه یکبار پس از اتمام دورهی 6 ماهه باشد. پس از جلسات اولیه ی PDT، خونریزی و التهاب و آزردگی لثه کنترل گردید. این روش برای بیمارانی که کاندید جراحی لثه نیستند ولی از مشکلات پریودنتال
رنج می برند مناسب است.

دکتر حسین برجیان
جراح – دندانپزشک ایمپلنتولوژیست

️فلوشیپ تخصصی لیزر دندانپزشکی از دانشگاه جنوا
️مسترشیپ دندانپزشکی زیبایی از دانشگاه نیویورک
️دکترای دندانپزشکی از دانشگاه سراسری اصفهان
️سخنران بین المللی درمان های دندانپزشکی با لیزر
️موسس مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی نجم
شماره تماس : 03191004545

ساعات کاری مطب : شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه : 16:30 – 21:30

آدرس : اصفهان،خیابان حکیم نظامی، چهار راه حکیم‌نظامی (تقاطع نظر میانی و حکیم نظامی)، جنب لوازم خانگی بوش و خانه ی تشک، مجتمع نجم، طبقه دوم

وبسایت رسمی:www.dr-borjian.ir
سایت نوبت دهی: https://nobat.ir/drborjian

#بهترین جراح لثه اصفهان
#بهترین دندانپزشک اصفهان
#بهترین دندانپزشک زیبایی
#دکتر حسین برجیان
#بهترین ایمپلنت اصفهان

Treatment of gingivitis and periodontitis with PDT photodynamic therapy with laser
A young female patient with the problem of inflammation and bleeding from the gums and gingivitis resistant to treatment, was not controlled despite previous calcifications and SRP treatment by other colleagues, and was referred to Najm Dental Laser Specialist Center by a perio specialist.
Treatment process: After clinical and radiographic examinations and with the diagnosis of no need for gum surgery, PDT photodynamic therapy protocol was performed. In this method, a special photosensitizer substance is injected and dripped into the gingival groove and is exposed to photon radiation with a specific wavelength, power and dosimetry according to the protocol, or PDT fiber optics in the gingival groove.
Duration of illness: Number of treatment sessions:
There are 11 sessions in 6 months, which may need to be repeated every three months for maintenance after the 6-month period is over. After the initial sessions of PDT, the bleeding, inflammation and irritation of the gums were controlled. This method is for patients who are not candidates for gum surgery but have periodontal problems
Suffer is appropriate.

Dr. Hossein Borjian
Surgeon – dentist, implantologist

Dental laser specialist fellowship from the University of Genoa
Mastership in cosmetic dentistry from New York University
Doctorate in Dentistry from Isfahan National University
International speakers of laser dentistry treatments
The founder of Najm Dental Laser Specialized Center
Contact number: 03191004545

Office hours: Saturday, Monday, Wednesday: 16:30 – 21:30

Address: Isfahan, Hakim Nizami St., Hakim Nizami Crossroads (Intersection of Nazar Midani and Hakim Nizami), next to Bosch Home Appliances and Mattress House, Najm Complex, 2nd Floor

Official website: www.dr-borjian.ir
Appointment site: https://nobat.ir/drborjian

#The best gum surgeon in Isfahan
#The best dentist in Isfahan
#The best cosmetic dentist
#Doctor Hossein Borjian
#The best implant in Isfahan

دیدگاه خود را بنویسید

09335810446

جهت نوبت دندانپزشکی (داخلی 4)

آدرس: اصفهان، چهارراه حکیم نظامی

جنب بوش، مجتمع نجم، ط2

کانال آپارات دندانپزشکی

جراحی لثه با لیزر و ایمپلنت

H.borjian@yahoo.com

ارسال ایمیل
سوالی دارید? چت در واتساپ