حذف فیستول اندودونتیک و درمان ریشه مجدد با استفاده از لیزر

حذف فیستول اندودونتیک و درمان ریشه مجدد با استفاده از لیزر

بررسی حذف فیستول اندودونتیک و درمان ریشه مجدد با استفاده از لیزر

در گزارشی که توسط دکتر حسین برجیان بهترین دندانپزشک اصفهان برای شما همراهان نگاشته شده است. به بررسی حذف فیستول اندودونتیک و درمان ریشه مجدد با استفاده از لیزر خواهیم پرداخت.

بیمار با دو بار سابقه ی تروما به دندان سانترال راست بالا در ۵ سال گذشته و درمان ریشه قبلی و موبیلیتی گرید ۲ و فیستول داخل دهانی در محاذات ریشه ی دندان سانترال کوادرانت ۱ وخروج چرک بصورت مزمن از ان به مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی نجم مراجعه نمود. جهت کنترل عفونت داخل سیستم کانال و استخوان پری اپیکال ولثه ی فیستوليزه، درمان ریشه مجدد با استفاده از تابش فوتون های اینفرارد درنظر گرفته شد. در ابتدا کانال باز گردید و گوتای قبلی و عفونت کانال حذف گردید.

سپس تابش امواج اینفرارد به درون فیستول لثه وهمچنین تابش فوتون ها از مدخل اوریفیس به درون کانال جهت ضد عفونی و استریل کردن انجام گردید. داروی داخل کانال و کلسیم هیدروکساید تراپی به مدت سه جلسه انجام شد. نکته ی جالب توجه آن است که دقیقا پس از جلسه ی نخست درمان و تابش فوتون ها به درون فیستول، در معاینات جلسه ی دوم ،فیستول بسته شده بود و ترشح چرک و عفونت از لثه و دهان دیده نمیشد. در بررسی آخرین جلسه، موبیلیتی برطرف شده بود. فیستولی مشاهده نمیشد وهیچگونه ترشح وعفونت در سیستم کانال یافت نشد. با پلاگ MTA وتکنیک وارم ورتیکال عصب کشی و نهایتا ترمیم دندان پایان یافت.

توجه: این مطلب توسط ادمین سایت، مدیریت و منتشر شده است.

راه های ارتباطی با مرکز تخصصی دندانپزشکی نجم

صفحه اینستاگرام دکتر حسین برجیان 


دیدگاه خود را بنویسید

09335810446

جهت نوبت دندانپزشکی (داخلی 4)

آدرس: اصفهان، چهارراه حکیم نظامی

جنب بوش، مجتمع نجم، ط2

کانال آپارات دندانپزشکی

جراحی لثه با لیزر و ایمپلنت

H.borjian@yahoo.com

ارسال ایمیل
error: Content is protected !!
سوالی دارید? چت در واتساپ